FANDOM


Baarn 100-w

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp 1 details plattegrond en doorsnede www rsw-architecten nl

Definitief ontwerp

Ook: DO. Een definitief ontwerp is bij een architect het vervolg van een goedgekeurd voorloopig ontwerp. Waar het voorlopig ontwerp handelt over "wat gaan we maken", komt in het definitief ontwerp meer de vraag "hoe gaan we het maken" aan bod. Het definitief ontwerp is een uitbouw en een detaillering van het voorlopig ontwerp.

Aan het einde van deze fase van het ontwerpproces zijn vastgelegd:

 • mogelijk: animaties en uitgewerkte maquette (voor bv. de presentatie)
 • duidelijker en gedetailleerder tekeningen dan in het voorlopig ontwerp
 • bouwkundige tekeningen voor een juist beeld en tbv. de maatvoering (alle maten zijn bekend)
 • toe te passen materialen zijn bekend en in de tekeningen ingebracht
 • extra wensen van de opdrachtgever
 • een duidelijke maar globale begroting van de bouwkosten
 • de afstemming met overige belanghebbenden (bv. welstandscommissie) en het akkoord daarop
 • wensen en eisen van adviseurs (ook van bv. constructeur en installateur)
 • wellicht is de keuze van de aannemer al bekend zodat deze technische en financiële inbreng in het definitief ontwerp heeft gehad
 • er kan eventueel een bouwteam zijn of worden samengesteld (architect, aannemer of combinatie van aannemers, installateurs)
 • bij grotere overheidsprojecten: waarschijnlijk is al overlegd over de manier van aanbesteding
 • het definitief ontwerp, of een aanhangsel ervan, zou ook de onderwerpen moeten aansnijden die mogelijk forse onzekerheden of problemen kunnen opleveren.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.