FANDOM


452 Landtong Studio VollaersZwart site

De Landtong in het dagelijks leven

Landtong1

De Landtong prachtig verlicht

Dit woningbouwcomplex bestaat uit twee gesloten bouwblokken. Het ene gesloten bouwblok omsluit een binnengebied dat als patiolandschap is ingericht. Het andere gesloten bouwblok bevat twee binnenhoven met tennisbanen verbonden door een sportclub. De binnenhoven zijn alleen toegankelijk voor de bewoners. Onder de verhoogde binnenhoven bevinden zich de parkeergarages. De gesloten bouwblokken zijn opgebouwd uit verschillende elementen. Twee massieve bouwblokken begrenzen het complex aan de noord- en zuidkant. Het blok aan de noordkant ligt langs de Stieltjesstraat en telt twaalf verdiepingen; onderin het bouwblok zijn winkels opgenomen. Het blok aan de zuidkant ligt aan de Lodewijk Pincoffsweg en telt zeven verdiepingen.

Tussen de twee gesloten bouwblokken is een openbaar plein aangelegd met een monument ter nagedachtenis aan de uit Rotterdam weggevoerde Joden, het Plein Loods 24. De twee bouwblokken aan dit plein zijn terrassenflats. Op het laagste punt sluiten ze aan op de eengezinswoningen langs de Levie Vorstkade. De bebouwing langs de Louis Pregerkade is laag en verbindt de koppen van de haakse bouwblokken, aangevuld met hogere tussenbebouwing. De keuze voor deze maat woonblokken is ingegeven door de grootschalige stedelijke ruimtes in de omgeving: havens, brede straten en de rivier. De gebouwen worden gedomineerd door de robuuste donkerbruine baksteen in de gevels. Daarnaast is houten beplating toegepast. Een vergelijkbaar project van Van Dongen is De Admiraal aan de Oostzeedijk.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.