FANDOM


Pierre cuypers

Pierre Cuypers

Rijksmuseum

Rijksmuseum gerenoveerd

De Limburger Pierre (Petrus Josephus Hubertus) Cuypers groeide uit tot de eerste Nederlandse architect met internationaal aanzien. Zijn rationele manier van werken leverde hem buiten de grenzen erkenning op, terwijl hij in eigen land gezichtsbepalende werken als het Rijksmuseum en het Centraal Station van Amsterdam vervaardigde.

studie


Hij groeide op in Roermond, en besloot na de middelbare school architectuur te gaan studeren aan de Kunstacademie in Antwerpen. Als afsluiting van zijn zeer succesvolle studie verdiende hij in 1849 de Prix d'Exellence. Eenmaal terug in zijn geboorteplaats werd hij benoemd tot stadsarchitect, na een restauratie van de Roermondse Munsterkerk.

neogotische kerken


Cuypers bouwde en restaureerde in zijn carrière veel kerken. Voorbeelden zijn de Posthoorn (1860-63), de Vondelkerk (1872-80), de Dominicuskerk (1884-93) en de Willibrorduskerk (1864, afgebroken 1969). Hij was een tijd in de leer geweest bij de beroemde restaurateur Viollet-le-Duc, en nam aanvankelijk diens voorliefde voor neogotiek over. Cuypers was van mening dat de gotiek de enige architectuurstijl was die aan het rationalistische denkbeeld voldeed. Vooral paste hij elementen toe uit de vroegste Franse gotiek, omdat hij als uiterst religieus mens de Hollandse laat-gotiek  te decadent vond. Net als zijn Franse voorbeeld had hij de neiging om bouwwerken te restaureren in een meer gotische stijl dan in hun oorspronkelijke staat het geval was. Dit is hem vaak op forse kritiek komen te staan.

Hij ontwierp veel vanuit een kathedraalplattegrond, met dwarsschip en kooromgang. Ook plaatste hij steevast twee of meer torens, die qua uiterlijk van elkaar verschilden. Hierin zat religieuze symboliek: de ivoren toren en de toren van David. Bekende kerken zijn St. Catharinakerk in Eindhoven en de in 1969 afgebroken St. Willibrordus in Amsterdam.

De Steurs


Na de verhuizing van de hoofdvestiging van zijn bureau in Amsterdam, kwam Cuypers in contact met de advocaat Victor de Stuers. Deze had zich het bekende artikel 'Holland op zijn smalst' (1873) beklaagd over de slechte toestand van het kunstbeleid in Nederland, en wilde dat er een plaats kwam waar de nationale kunstschat bewaard kon worden. Dit werd het Rijksmuseum. De Stuers zorgde ervoor dat Cuypers in 1876 mee kon doen aan de prijsvraag voor het ontwerp ervan.

Cuypers was op dat moment van architectonische koers veranderd. Hij was overgestapt op een eclectische stijl, waarin hij neogotiek vermengde met invloeden uit de renaissance. Zijn eerste ontwerp kon de commissie niet bekoren, net als alle andere deelnemers. In de tweede ronde gingen de 'juryleden' wel overstag met het ontwerp van Cuypers. Net als bij zijn andere werken bouwde hij het op in baksteen. Hij plaatste enkele torens, en voorzag het ruim van beeldhouwwerk. Bijzonder aan het symmetrische gebouw is de doorgang onder de middenpartij. Op deze manier werd de oude binnenstad verbonden met de nieuwe. In 1886 was het gebouw gereed.

De buitenwacht sleep de messen wederom, want veel mensen vonden dat een 'katholiek' gebouw (vanwege de gotische invloeden) niet paste als nationaal symbool voor het protestantse Nederland.

centraal station


Cuypers verwierf eveneens de opdracht voor de bouw van het centraal station van Amsterdam (opgeleverd in 1889). De stad wilde het ontwerp uitbesteden aan een architect, waar daar normaal een ingenieur op werd gezet. Het kwam echter op een prominente plek te staan aan het begin van het centrum, en moest daarom een soort stadspoort worden. Het station werd meer dan driehonderd meter breed, en vertoonde uiterlijke overeenkomsten met het Rijksmuseum. Opnieuw was het in baksteen opgebouwd en waren er zowel gotische als renaissance-kenmerken in verwerkt.

Kasteel de Haar


Een laatste bijzondere werk is kasteel De Haar in Haarzuilens. Naar voorbeeld van Viollet-le-Duc deed met Franse kastelen, bracht Cuypers het vervallen bouwwerk terug in een staat waarin het nooit heeft verkeerd. Het kan daarom worden beschouwd als een werk van Cuypers zelf, en daarmee het laatst gebouwde kasteel in Nederland. 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.