FANDOM


Bouwkundigbegrip2

Een Constructivsme gebouw

Vlak voor het uitbreken van de Russische Revolutie in 1917 kwam de stroming van het constructivisme op. Deze stroming verzette zich tegen subjectiviteit en expressionistische uitspattingen. Na het uitbreken van de revolutie kwam de stroming in een versnelling, omdat ze perfect aansloot bij de rationele ideeën ervan. Machines en techniek werden aanbeden en de constructivisten vonden hierin een aanknopingspunt voor hun architectuur.

El Lissitzky

Aanvankelijk was het constructivisme vooral een stroming binnen de beeldende kunst, maar zij sloeg over op de architectuur. Kunstenaar en architect El Lissitzky was hoofdverantwoordelijke voor deze invloed op de architectuur. In de jaren twintig werkte hij een tijdje in Duitsland en organiseerde daar in 1922 voor het eerst een Russische tentoonstelling. Verder zorgde hij ervoor dat het constructivisme invloed zou krijgen op de Stijl en Bauhaus.

twee fasen

In Rusland doorliep het constructivisme twee fasen. In de eerste wat experimentelere fase werden er vooral veel houtconstructies gemaakt voor tentoonstellingen en was er sprake van straatkunst. In de tweede fase, ook wel de professionele periode genoemd, werden gebouwen gezien als objecten die zich tussen machinevorm en biologische structuur bevonden. De wetenschappelijke benadering van de architectuur in deze periode leidde ertoe dat de ontwerpen complex werden en dat er niet-architectonische elementen in de architectuur werden geïntroduceerd, zoals schijnwerpers, antennes en filmapparatuur. Deze ontwikkeling zorgde ervoor dat een aantal architecten zich afwendde van het constructivisme, zoals de eerder genoemde El Lissitzky.

bouwstijl

De gebouwen die constructivisten bouwden werden teruggebracht naar hun basisvorm en er werd gebruik gemaakt van primaire kleuren. De gebouwen kenmerken zich doordat ze schuin of steil omhoog in de lucht steken en bestaan uit op elkaar gestapelde vormen. Het uiterlijk van de gebouwen is direct afgeleid van hun constructie en deze is dan ook zichtbaar door het gebruik van grote glazen wanden en ramen.

voorbeelden

Gebouw bouwkundigbegrip2

een Constructivisme gebouw

Voorbeelden van constructivistische bouwwerken zijn het ontwerp van het monument voor de Derde Internationale (1919) van Vladimir Tatlin, een vierhonderd meter hoge scheve en afgestompte piramide die spiraalvormig naar boven loopt. De Eiffeltoren(1889) was hiervoor onder andere zijn inspiratiebron. Het gebouw is echt nooit gerealiseerd. Een andere beroemde constructivist was Konstantin Melnikov, die het Machorkapaviljoen (1923) ontwierp.

rivalisatie

Binnen Vchoetemas, de school voor de kunsten in Moskou, ontstonden verschillende rivaliserende groepen. De bekendste groep die daaruit voortkwam was die onder leiding van Aleksandr Vesnin. Hij gaf les aan Vchoetemas en formuleerde wat het constructivisme volgens hem inhield: alle elementen van het gebouw moeten een harmonische eenheid vormen. Het Paleis van de Arbeid in Moskou (1923) is van zijn hand.

invloedrijk

In de tweede helft van de jaren twintig van de vorige eeuw reikte de invloed van het constructivisme verder dan Rusland en was ze ook te vinden in Frankrijk, Zweden, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. In haar oorspronkelijke Russische vorm was het constructivisme echter alleen terug te vinden in Duitsland (Adolf Meyer en Nederland (Mart Stam). Het meest authentieke constructivistische bouwwerk in Nederland is de Van Nellefabriek in Rotterdam (1925-1931) van Brinkman en Van der Vlugt, met een bijdrage van Stam.

ontwikkeling

In Rusland kwam er aan het begin van de jaren dertig van de twintigste eeuw een plotseling einde aan het constructivisme toen Stalin's communistische partij een nieuwe stijl ging voorschrijven. In het westen drong haar invloed echter nog door tot in de jaren zestig, weliswaar met andere achterliggende gedachten.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.