FANDOM


Het woord constructie komt van het Latijnse con(samen)-struere(bouwen) en refereert dan ook naar het samengesteld zijn uit verschillende delen. In de bouwkunde wordt de term constructie op verschillende manieren gebruikt.
Constructie-a2

bouwtechnisch

In de meest letterlijke betekenis is een constructie een object dat bestaat uit meerdere onderdelen die samengevoegd zijn.
De term constructie kan in deze betekenis betrekking hebben op verschillende schaalniveaus; er kan zowel gesproken worden over de constructie van een gebouw, over de constructie van een vloer of gevel als over de constructie van bijvoorbeeld een raam
De constructieleer is de wetenschap die zich bezighoudt met het berekenen van de sterkte en stijfheid van constructies.

architectonisch

Daarnaast wordt de term constructie ook in meer architectonisch zin gebruikt om het geheel dat de vorm bepaald aan te duiden.

draagconstructie

In sommige gevallen wordt de term constructie gebruikt als synoniem voor draagconstructie, het geheel dat zorgt dat het gebouw blijft staan. In dat geval heeft de constructie betrekking op de samenstelling van de dragende delen.

ontwikkeling

Constructies zijn, onder andere door nieuwe bouwmaterialen, in de loop der tijd sterk ontwikkeld. Waar tegenwoordig veel tijd en aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van nieuwe constructieprincipes, ging dit vroeger veelal proefondervindelijk. In de loop der tijd ontstonden er verschillende soorten (draag-)constructies: zoals koepelconstructie, gewelfconstructie en later bijvoorbeeld skeletconstructie, kernconstructies en buisconstructie.
Behalve nieuwe materialen hebben ook verbeterende berekeningsmethoden geleid tot de ontwikkeling van constructies. Deze ontwikkelingen zijn het meest zichtbaar bij draagconstructies, maar hebben ook betrekking op de term constructies in meer algemene zin. De ontwikkeling van de onderbrekingen van koudebruggen zijn hier een voorbeeld van.

zichtbaarheid

Een belangrijke altijd terugkerend vraagstuk in de architectuur is het al dan niet laten zien van de (draag-)constructie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.