FANDOM


Foto commissie wikia

Een commissie is een groep van mensen met een bepaalde taak die zij gezamenlijk uit proberen te voeren. Een commissie functioneert doorgaans binnen een grotere organisatie en wordt door die organisatie ingesteld om een bepaalde taak te verrichten ten behoeve van die organisatie of te werken aan een deelgebied van het doel van die organisatie. Een sportvereniging kan bijvoorbeeld wedstrijdcommisie oprichten om wedstrijden te organiseren. Iemand die deel uitmaakt van een commissie wordt commissielid genoemd. Commissieleden hebben vaak specikiekere functies binnen de commissie. Dit kunnen algemene functies zijn, zoals voorzitter, secretaris of penningmeester, of meer specifieke functies zoals redacteur.

Een commissie wordt vaak voor een bepaalde tijd geïnstalleerd. Na vervulling van het doel of na een bepaalde periode worden de commissieleden gedachareerd uit de commissie. Wanneer het doel dat de commissie nastreeft meer concreet en resultaatgericht is, spreekt men wel van een werkgroep.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.