FANDOM


Felix candela

Felix Candela

Gebouw felix candela

Los Manantiales Restaurant

Zijn leven


De Spanjaard Félix Candela studeerde aan de architectuurschool in Madrid, waar hij in 1935 afstudeerde. Tijdens deze studie bleek al snel dat hij erg geïnteresseerd was in de constructieproblemen in de architectuur. Ook was hij een zeer goede student en gaf hij les aan zijn medestudenten. Na zijn studie in Madrid ging Candela naar Duitsland om verder te studeren. Deze studie was echter van korte duur, want in 1936 begon de Spaanse burgeroorlog en besloot Candela ten strijde te trekken tegen de Spaanse dictator Franco. Hij belande in het concentratiekamp in Perpignan en bleef daar tot het einde van de oorlog in 1939. Met Franco als winnaar van de Spaanse burgeroorlog kon Candela niet in Spanje blijven.


Architectuur


In 1939 vertrok hij richting Mexico waar hij zijn loopbaan als architect begon. In 1949 startte hij daar een eigen bedrijf. Candela ging op zoek naar vernieuwende producten voor de bouwmarkt en sloeg aan het experimenteren met beton. Hij zocht daarbij naar een combinatie van eenvoudige constructie en goedkoop materiaalgebruik. In 1949 wierpen deze experimenten hun eerste vruchten af toen Candela het hyperbolische gewelf in San Bartolo Naucalpan in Mexico bouwde. Niet veel later, in 1951, ontwierp hij het paviljoen voor kosmische-stralenonderzoek in Mexico-stad. Bij dit bouwwerk maakte hij gebruik van vlakkenconstructies van slechts vijftien millimeter dik. Candela's architectuur heeft een aantal kenmerken: het gebruik van exacte geometrische vormen, de toepassing van fantasievormen en het gebruik van slechts één materiaalsoort, namelijk beton. Vorm en materiaal zijn daarbij niet los van elkaar te zien. Vooral zijn techniek van dunne betonnen schalen is zeer bekend geworden. Dit leverde hem de bijnaam 'the Shell Builder' op.


Werken en werkzaamheden


Tot de belangrijkste werken van Candela behoren de High Life-fabriek (1954-1955), Restaurant Los Manantiales (1957) en het sportpaleis voor de Olympische spelen, allen gelegen in Mexico-stad. Tussen 1953 en 1970 gaf Candela les aan de nationale universiteit in Mexico-stad. In 1971 verhuisde hij naar de Verenigde Staten, waar hij doceerde aan de universiteit van Illinois in Chicago. Op 87-jarige leeftijd overleed Félix Candela in 1997 in North Carolina.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.