FANDOM


Jan buijs

Jan Buijs

Jan Buijs werd in 1889 in Soerakarta geboren en ging na zijn HBS in 1909 naar Delft om daar aan de Technische Universiteit voor bouwkundig ingenieur te studeren. Na zijn slagen in 1919 ging hij aan slag als adjunct-architect bij de Openbare Bouwwerken van Haarlem, waar hij onder andere het Stedelijk Gymnasium (1923-1924) bouwde. In 1924 startte Buijs zijn eigen bureau in Den Haag. In zijn verdere carrière werkte hij samen met Joan B. Lürsen waarmee hij onder meer de Rudolf Steinerkliniek ontwierp.

kunst & kristallenEdit

Zijn interesse in de hedendaagse beeldende kunst was groot. Verschillende kunstenaars, waaronder Jacoba van Heemskerck en Rudolf Belling, gaf hij opdracht om zijn gebouwen van [kunst]] te voorzien. Daarnaast verzamelde hij veel moderne kunst en ook kristallen. Hij hield zich bezig met het inrichten van tentoonstellingen, waarbij hij zijn kristallen rangschikte op kleur en ze op een speciale manier belichtte.

de invloed van BuijsEdit

Buijs had in zijn ontwerpen belangstelling voor meerdere stromingen en stijlen, waaronder de Amsterdamse school het Duitse expressionisme, het constructivisme en de Nieuwe Zakelijkheid. Zoals bij and
Gebouw jan

de Volharding

ere tijdgenoten waren in zijn ontwerpen sporen terug te vinden van De Stijl en de specifieke uitdrukkingsvormen van Frank Loyd Wright. Zijn eigen stijl kenmerkte zich door kubistische vormen en plastische vormen, met als aanvulling een verticaal accent in de stijl van Wilhelmus Dudok.

WoningbouwEdit

Voor de oorlog heeft Buijs een groot aantal villa's ontworpen. Na de oorlog ontwierp hij sociale woningbouw, zoals etagewoningen in de wijk Rustenburg in Den Haag (1949) en in de Indische buurt in Vlaardingen (1949). Wegens ziekte stopte Buijs in 1955 met werken. Lürsen zet nog vele jaren met een nieuwe compagnon, A van Haaren, het bureau voort tot hij in 1974 stopt.

Beelden KunstEdit

Naast de architectuur hield Buijs zich bezig met beeldende kunst. Jonge kunstenaars kregen van hem opdrachten om kunstwerken in zijn gebouwen aan te brengen. Zo maakte Rudolf Belling een kunstwerk in 'De Volharding', voorzien van teksten van Henriete Roland Holst. Het kunstwerk is uit het gebouw verdwenen waar het werk is, is onbekend. Buijs was lid van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij en gaf kinderen van arbeiders les in moderne schilder- en beeldhouwkunst en moderne architectuur.

politiekEdit

Buijs zette zich politiek in voor de Sociaal Democratische Arbeiders Partij. Volgens deze groep was hij de SDAP-architect, omdat hij zich vaak liet lenen om een ontwerp te maken voor socialistische organisaties. Een van de meest bekende ontwerpen daarvan is het hoofdkantoor in  Den Haag, de Volharding

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.