FANDOM


Filippo 80352

Filippo Brunelleschi

Filippo Brunelleschi (1377-1446) wordt gezien als de grondlegger van de Renaissance. Daarnaast speelde hij een rol in de erkenning van architect als kunstenaar en ontdekte hij het principe van het centraal perspectief, ook wel het lineair perspectief genoemd. Hij genoot veel bekendheid en aanzien in Florence; niet lang na zijn dood verscheen een biografie over hem van de hand van Antonio Manetti (rond 1480).

achtergrond

Brunelleschi, zoon van een notaris, was opgeleid als goudsmid en beeldhouwer in het welvarende Florence aan het begin van de 15e eeuw. Nadat hij in 1401 in een ontwerpwedstrijd voor de deuren van het baptisterium van Florence verloor van Ghiberti, vertrok hij met de Italiaanse beeldhouwer Donatello naar Rome om de beeldhouwwerken uit de oudheid te bestuderen. Hier raakte hij zeer onder de indruk van de antieke bouw- en constructiewijzen. Pas in 1418 wordt hij weer ergens vermeld, bij de competitie voor de koepel van de Dom van Florence. Nadat Brunelleschi tegen de bouwcommissie had gebluft dat hij de koepelconstructie zonder het gebruikelijke formeel kon maken, kreeg hij de opdracht voor de uitvoering toegewezen. Hierbij versloeg hij zijn oude rivaal Ghiberti. In 1419 kreeg Brunelleschi van het Gilde van Zijdehandelaren de opdracht voor de bouw van een nieuw vondelingenhuis, het Ospedale degli Innocenti. Dit gebouw kwam gereed in 1444. Andere bekende werken van zijn hand zijn de San Lorenzo (vanaf 1421), de Pazzikapel (vanaf ca 1430) en de San Spirito (vanaf 1436), allen in Florence.perspectief en statusBehalve om zijn bouwwerken werd Brunelleschi ook beroemd om zijn ontdekking van het centraal perspectief(of lineair perspectief). Vanaf het begin van de 14e eeuw toonden Italiaanse kunstenaars steeds meer belangstelling voor het realistisch weergeven van de zichtbare wereld en dankzij de ontdekking van Brunelleschi was dat eindelijk mogelijk. Ook van belang is dat hij de eerste bouwmeester was die zich onttrok aan de functionele gelijktrekking met de bouwvakkers en timmerlui. Bij de bouw van de domkoepel nam hij bijvoorbeeld de leiding over de bouw en verwierf na de realisatie in 1436 aanzien als individueel kunstenaar. Deze status was tot dan toe ongekend voor een architect, maar paste achteraf uitstekend in de tijdsgeest van het opkomende humanisme, waarin het individu van belang werd. Overigens maakte geen enkele arbeider die aan de bouw van de koepel was begonnen, de klus af. Er volgde algauw een ontslagronde na onophoudelijke conflicten tussen de architect en de bouwers. Door de verschillende ontwikkelingen staat Brunelleschi te boek als een van de grondleggers van het humanisme. Brunelleschi stierf in 1446, nog voordat de meeste van zijn bouwwerken waren voltooid.


Koepel dom

de koepel

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.