FANDOM


Broadacre City (ook wel Broadacres) is een stedenbouwkundig ontwerp waarin Frank Lloyd Wright zijn alternatief voor de stad laat zien. Broadacre City was niet bedoeld als oplossing voor de problemen waar de Verenigde Staten in de jaren dertig in verkeerden, maar al een persoonlijke uitdrukking van Wright's idealen: een egalitaire maatschappij waarin iedereen een eigen huis, auto en lapje grond had. Deze maatschappij noemde hij Usonian: horend bij de Verenigde Staten. In 1932 maakte hij dit plan voor het eerst openbaar, tot aan zijn dood in 1959 zou hij er aan blijven werken.

Wright's idealen

In Broadacre city komen thema's terug die ook in de eerdere architectuur van Wright te herkennen zijn. Het bouwen van een eigen huis moet een weerspiegeling zijn van natuurlijke processen zijn. Dit principe was de basis van Wright's 'organische architectuur'. Hiernaast is het de rol van de architectuur om waardigheid te verlenen aan de dagelijkse broodwinning. Tijdens een lezing in 1913 sprak Wright zich voor het eerst uit tegen de bestaande stad. Wright was zowel teleurgesteld door het mensonterende van de grootschalige metropool als door de kunstmatigheid van de Amerikaanse voorsteden. Hij baseerde zijn alternatief op de tuinsteden van Ebenezer Howard, maar koppelde dit aan een grenzeloos geloof in de vooruitgang. De nieuwe stad zou volgens Wright zo sterk van de tegenwoordige verschillen dat we hem niet eens als stad zouden herkennen. Bij geboorte zou voor iedere Amerikaan een lapje grond gereserveerd worden zodat deze bij meerderjarigheid in gebruik genomen kan worden. Naast het bewerken van de eigen grond zouden de meeste bewoners werken als eigen baas. Werk in een kantoor of fabriek zou alleen part-time noodzakelijk zijn. In navolging van de anarchist Kropotkin dacht Wright dat de bewoners van Broadacre City een evenwichtig leven zouden leiden door de combinatie tussen handwerk en denkwerk.

Frank lloyd wright 1934-35 broadacre city model

Broadacre City

redenen van ontstaan

Broadacre City zou volgens Wright als vanzelf ontstaan, vanwege technische ontwikkelingen en individuele woonwensen. Elektriciteit zou de industrie schoon en communicatie over grote afstanden eenvoudig maken. De auto en het vliegtuig zouden deconcentratie mogelijk maken. Tenslotte zou Broadacre City economisch mogelijk worden door de massaproductie van consumptieartikelen. Wright's analyse sloot aan op die van de Russische desurbanisten. Hiernaast geloofde hij dat het betaalbaar worden van zijn organische architectuur mensen er toe over zou halen op deze manier te gaan wonen en leven.

indeling

Wright's voorstel liet een verstedelijkt gebied van vier vierkante mijl zien, opgedeeld door een grid van wegen. Ieder gezin kreeg in dit plan minstens vierduizend vierkante meter land toebedeeld, waarop zij naar eigen vermogen een vrijstaand huis zouden bouwen. De industrie ligt aan de rand van het plangebied, langs een snelweg en spoorweg. Hier bevindt zich ook de markt: een gebouw dat lijkt op de tegenwoordige shopping mall. Het was echter niet de bedoeling dat Broadacre City ophield buiten deze grenzen. Wright voorzag een doorlopend en onophoudelijk groeiend stedelijk gebied, dat de bestaande steden overbodig zou maken.

gebouwen

De bekende Usonian Houses die Wright in deze periode ontwierp waren bedoeld om een plek te krijgen in Broadacre City. Het belangrijkste gebouw dat Wright voor Broadacre city ontwierp was echter geen huis maar een boerderij: de Walter Davidson Model Farm (1932). Binnen dit gebouw zou zowel het huishouden als het boerenbedrijf rationeel beheerd worden.

suburbs

Hoewel Wright oprecht geloofde in de ordening en leefwijze van Broadacre City, onderzocht hij tegelijkertijd het tegenovergestelde stedenbouwkundige principe: hoge stedelijke concentraties tussen uitgestrekte groenzones, bijvoorbeeld het ontwerp voor de 'Mile High lllinois'. De naoorlogse groei van de suburbs lijkt Wright gelijk te geven wat betreft zijn analyse van de manier waarop Amerikanen willen wonen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.