FANDOM


Bouwwerk

foto van een bouwwerk

De definitie van bouwwerk bestaat uit 4 voorwaarden:

  • constructie: dit is een driedimensionaal gebouwd object zoals bijvoorbeeld Onderheide en gewapende terreinverhardingen, vlonders en plankieren. Het aanleggen van een weg is geen driedimensionaal object, dit wordt als tweedimensionaal object aangelegd. Een zandkasteel, berg met aarde, leidingen, mestzakken zijn ook geen constructies.
  • enige omvang: hieronder valt een object van minimaal 2. De precieze begrenzing van enige omvang is moeilijk te trekken. Uit jurisprudentie blijkt bijvoorbeeld dat een reclamebord van 1,5 x 0,5 meter als een bouwwerk wordt aangemerkt. Een vuilnisbak, naambordje bij de voordeur, brievenbus, kleine tuinkabouter zijn meestal kleiner dan 2m² en kunnen daarom ook niet als bouwwerk worden aangemerkt.
  • direct of indirect steun in of op de grond: een boot die drijft en vaart op water is niet verbonden of verankerd met de grond. Een boot kan dan niet als bouwwerk worden gezien. Is de boot wel verankerd aan een wal, dan moet de boot wel als bouwwerk worden beschouwd, als de boot ook de functie heeft om ter plaatse te functioneren. Belangrijk hierbij is dat alleen voor woonboten uitdrukkelijk is bepaald dat deze niet onder de werking van de Woningwet vallen.
  • om ter plaatse te functioneren: Een object is over het algemeen plaatsgebonden als het object meer dan 31 dagen op dezelfde plaats staat. Een verplaatsbaar object zoals een caravan, bloemenkraam, demontabele schuur, keetwagen, frietkraam, zeecontainer moeten als bouwwerk gezien worden indien het object plaatsgebonden is.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.