FANDOM


Een bouwterrein

Bouwterrein

Een bouwterrein is onbebouwde grond die bestemd is om bebouwd te worden. Onbebouwde grond is bouwterrein als er sprake is van 1 of meer van de volgende activiteiten 'met het oog op de bebouwing van de grond':
  • het bewerken van de grond (bijvoorbeeld: egaliseren van grond, verwijderen van struiken en bomen)
  • het treffen van voorzieningen die uitsluitend dienstbaar zijn aan de grond (bijvoorbeeld: het graven van een bouwput, aftakken van het hoofdriool tot aan de perceelsgrens)
  • het treffen van voorzieningen in de omgeving van de grond (bijvoorbeeld: de aanleg van een hoofdriool, de aanleg van bouwwegen)
  • de afgifte van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning)


Door de sloop van een bestaande onroerende zaak ontstaat wel onbebouwde grond, maar geen bouwterrein. Ook niet als de sloop plaatsvindt om de grond opnieuw te bebouwen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.