FANDOM


Christopher Wren moest in de ontwerpen van de St Paul Kathedraal aan zowel de eisen van de kerk, als aan de smaak van een koninklijke beschermheer voldoen.

Ontwerp

St Paul's kathedraal ging door vijf algemene fasen van het ontwerp. Het eeste ontwerp overleeft alleen in de de vorm van een deel van een model en een tekening. De regeling (meestal het eerste Model ontwerp) lijkt te hebben bestaan uit een ronde overkoepelende vestibule (een grote entrée hal of passage tussen de buitendeur en het binneste van een gebouw) en een rechthoekige kerk basiliek vorm. (bouwvorm) Het werd verworpen omdat het niet "statig genoeg" was.

Het tweede ontwerp van Wren was een Grieks kruis, maar werd ook niet goed bevonden.

St Paul's - the Greek Cross design

Ontwerp Grieks kruis

Het derde ontwerp van Wren is belichaamd in de 'Great Model' van 1673. Het model, gemaakt van eikenhout en gips, kost meer dan 500 pond = € 590,- (ongeveer 32000 pond (€ 37760,-) vandaag) en is meer dan 13 voet (4 meter) breed en 21 voet (6 meter) lang is.  Dit ontwerp behield de vorm van het Griekse Kruis, maar werd uitgebreid met een schip. Leden van een commissie vonden het ontwerp te verschillend met andere Engelse kerken. Een ander probleem was dat het geheel in een keer door de acht centrale pijlers die de koepel ondersteunde, zou moeten voltooid, in plaats van in fasen zoals gebruikelijk was. Wren beschouwde 'het Grote Model' als zijn favoriete ontwerp.

Na 'het Grote Model', besloot Wren om geen modellen meer te maken of zijn tekeningen openbaar te maken.

Het vierde ontwerp van Wren staat bekend als de Warrant ontwerp.
St Paul's - the warrant design

Het Warrant Ontwerp

In dit ontwerp overheerst de stijl van Engelse kerken. Het heeft de lengte van een Latijns kruis van een middeleeuwse kathedraal. Het heeft 1 ½ verdieping, klassieke portieken in het westen, en een transept. (kruisarm)

Transept1

transept

Definitief ontwerp

Het uiteindelijke ontwerp wijkt aanzienlijk af van de officiële Warrant ontwerp. Wren kreeg toestemming van de koning om "sier wijzigingen" om de ingediende ontwerp te maken. Veel van deze wijzigingen zijn aangebracht in de loop van de dertig jaar dat de kerk werd gebouwd, en het belangrijkste was de koepel: "Hij hief een andere structuur over de eerste koepel, een kegel van baksteen, om zo een stenen lantaarn ondersteunen van een elegant cijfer ... En hij verborgen de bakstenen kegel met een koepel van hout en lood, en tussen deze (koepel) en de kegel zijn trappen die opstijgen naar de lantaarn.

St Paul's Engraving by Samuel Wale and John Gwynn (1755)

doorsnede bakstenen kegel tussen de binnenste en buitenste koepels

Bouwtechnisch

Wren's uitdaging was om een grote kathedraal te bouwen op de relatief zwakke kleigrond van Londen. De St Paul’s heeft een crypte onder het hele gebouw in plaats van net onder het oostelijke einde wat gebruikelijk was onder de kathedralen. Het is de grootste crypte van Europa. De crypte dient een structureel karakter. De torens en koepels van de meeste kathedralen worden ondersteund op vier pilaren. Wren ontwierp de koepel van de St. Paul die wordt ondersteund op acht pilaren. Een van de ontwerpproblemen waar Wren mee werd geconfronteerd was om een koepel te creëren, die visueel hoog genoeg was om de verloren toren van de St Paul te vervangen. Wren plande een dubbel-dop koepel. Zijn oplossing voor het visuele probleem was om de hoogten van de binnenste en buitenste koepel te scheiden. Tussen de binnenste en buitenste koepels, voegde Wren een baksteen kegel toe die zowel de dakconstructie van de buitenste, lood overdekte koepel en het gewicht van de sierlijke stenen lantaarn die erboven stijgt, ondersteunt. Zowel de kegel en binnenkoepel zijn 18 centimeter dik en worden door smeedijzer ketens in intervallen in de bakstenen kegel en rond de kroonlijst van de zuilenrij van de binnenkoepel verspreid om scheuren te voorkomen. De Warrant Ontwerp toonde externe steunberen op de begane grond niveau. Deze waren niet van een klassieke functie en waren een van de eerste elementen die Wren veranderde. In plaats daarvan maakte hij de muren van de kathedraal bijzonder dik om de behoefte aan externe steunberen helemaal te vermijden. De clerestorey en het gewelf (holgebogen stenen) zijn versterkt met luchtbogen, die werden toegevoegd op een relatief stadium van het ontwerp om extra kracht te geven. Deze zijn verborgen achter het scherm wand van de bovenste verdieping, die werd toegevoegd aan het gebouw om de klassieke stijl intact te houden, en om voldoende visuele massa toe te voegen aan het uiterlijk van de koepel en voor de balans, door zijn gewicht, loketten van de stuwkracht van de steunberen op de lagere muren.

Ontwerpers, bouwers en ambachtslieden

Gedurende de lange periode van ontwerp en rationalisatie was Nicholas Hawksmoor, Wren’s belangrijkste assistent. (vanaf 1684) Tussen 1696 en 1711 werd William Dickinson, Wren’s metende bediende/schrijver. Joshua Marshall (tot aan zijn vroege dood in 1678), Thomas en zijn broer Edward Sterke waren meester metselaars. De laatste twee werkten aan de bouw voor haar geheel. John Langland was meer dan dertig jaar de meester timmerman. Grinling Gibbons was de belangrijkste beeldhouwer, werkzaam in zowel de stenen op het gebouw zelf, met inbegrip van het fronton van het noorden portaal, en hout op de binneninrichting. De beeldhouwer Caius Gabriel Cibber maakte het fronton van het zuidelijke dwarsschip, terwijl Francis Bird verantwoordelijk was voor de verlichting in de beeltenis van de bekering van Paulu's, in het west fronton, evenals de zeven grote standbeelden op het westfront. De vloer was geplaveid door William Dickinson in zwart en wit marmer in 1709-1710.

>
307px-Dickinson St Paul's

Plan van William Dickinson voor de vloer bestrating (1709-1710)

</span></p>

Jean Tijou was verantoordelijk voor het decoratieve smeedwerk van hekken en balustrades.  De bal en kruis op de koepel werden verstrekt door een wapensmid, Andrew Niblett. De houten meubels, waaronder de preekstoel en de Bishop's troon, werden ontworpen in het kantoor van Wren en gebouwd door schrijnwerkers. De gravures zijn het werk van Grinling Gibbons. St Paul's op het tijdstip van zijn voltooiing, werd versierd met beeldhouwwerk in steen en hout, met name die van Grinling Gibbons, door de schilderingen in de koepel van Thornhill, en door uitgebreide metaalbewerking Jean Tijou's. Het is verder versterkt door Sir William Richmond's mozaïeken en het kraanwerk door Dykes Bower en Godfrey Allen.

Klokken

South west tower of St Paul&#039;s Cathedral

zuid-westelijke toren

De zuid-westelijke toren bevat een klok, waarvan het huidige mechanisme werd gebouwd in 1893 door Smith en Derby.

Deze kloken worden geluid bij gelegenheden van een sterfgeval in de koninklijke familie, de bisschop van Londen, of de burgemeester van Londen.  De noord-westelijke toren bevat een gelui van 12 klokken van Taylor van Loughborough. de oorspronkelijke dienst of "Communie Bell" dateert uit 1700 en staat bekend als "de Banger" die wordt aangebeld voordat 8:00 diensten. De datum van het leggen van eerste steen van de kathedraal was op 21, 25 of 28 juni 1675.

De 'topping out' van de kathedraal (wanneer de laatste steen op de lantaarn werd geplaatst) vond plaats in oktober 1708 en de kathedraal werd op 25 december 1711 (eeste Kerstdag) officieel volledig verklaard door het Europees Parlement. In de jaren 1720 werden op het dak nog beelden geplaatst. In 1716 bedroegen de totale kosten £ 1.095.556  is  € 1.292.756,10 (£ 139.000.000 € 164.020.000 in 2013).

St Paul&#039;s - the final design

St Paul, zoals het werd gebouwd

Omschrijving St Paul's Cathedral is gebouwd in een sobere barokke stijl. De St Paul's is relatief lang voor zijn breedte, en heeft sterk projecterende transepten. (kruisarm/dwarsschip) De gevel die is ontworpen, verbergt de vorm van het achterliggende gebouw. Het plan is om de uitstekende torens, buiten de breedte van de gangpaden te bouwen. Wren's broer was de bisschop van Ely, en Wren was vertrouwd met de unieke achthoekige lantaarn toren (Ely Cathedral), waarvan de koepel de gangpaden evenals de middenbeuk overspant, in tegenstelling tot de centrale torens en koepels van de meeste kerken. Wren paste dit kenmerk aan/toe in het ontwerp van de koepel van de St Paul's.

St Pauls Picturesque England Laura Valentine 1891

Plan

Koepel st paul 1

De koepel

Koepel

De koepel van de St. Paul's stijgingen in twee duidelijk omschreven verdiepingen van metselwerk, die samen met een lagere onopgesmukte voet, gelijk een hoogte van ongeveer 95 meter. Uit de tijd van de Griekse kruis ontwerp is het duidelijk dat Wren een voorkeur heeft voor een continue colonnade (zuilengalerij) om de trommel van de koepel. In de voltooide structuur, zorgde Wren voor een diversiteit in het uiterlijk door het plaatsen van nissen tussen de kolommen in elke vierde opening. De zuilengalerij dient om zowel de binnenste koepel en de bakstenen kegel, die intern stijgt naar de lantaarn, te ondersteunen.

Boven de zuilengalerij wordt de tweede fase omgeven door een balustrade balkon genaamd de "Stone Gallery". Deze zolder podium wordt versierd met afwisselende pilasters en rechthoekige vensters die zijn ingesteld net onder de kroonlijst. Boven deze zolder stijgt de koepel, bedekt met lood en geribde overeenkomstig de afstand van de zuilen. Het wordt doorboord door acht licht putten net onder de lantaarn, maar deze zijn nauwelijks zichtbaar. Ze laten licht door de openingen in de bakstenen kegel, die deels zichtbaar is vanuit de kathedraal door het oculair opening van de onderste koepel.

De lantaarn, en het zichtbare metselwerk van de koepel, stijgt in fasen. De langste etappe heeft de vorm van een tempeltje met vier zuilen portieken met uitzicht op de kardinale punten. Het laagste niveau wordt omringd door de "Golden Gallery" en het bovenste niveau is voorstander van een kleine koepel met daarboven een kruis op een gouden bal. Het totale gewicht van de lantaarn is ongeveer 850 ton.

West voorzijde

St Pauls Cathedral from West adj

West voorzijde

Het ontwerpen van het westen voor een grote kerk of kathedraal, was het probleem om de gevel te gebruiken om het hoge middenschip te verenigen met de lagere zijbreuken in een harmonieus geheel. Dit werd meestal bereikt door het eenvoudig koppelen van de zijkanten naar het midden met grote beugels. Wren geconfronteerd met de extra uitdaging van de integratie van torens in het [[ontwerp]. Wren's oplossing was; een twee verdiepingen [[[​klassieke]] portiek ondersteund op gepaarde zuilen. Het opvallende hierbij is dat de onderste verdieping van de portiek zich uitstrekt tot de volledige breedte van de gangen, terwijl het bovenste deel bepaald waar het schip bevind. De openingen tussen de bovenste trap van de portiek en de torens aan weerszijden, worden overbrugd door een smal deel van de muur met een boog-bedekte venster. De torens staan ​​buiten de breedte van de gangen, maar het scherm twee kapellen direct gelegen achter hen. De lagere delen van de torens blijven het thema van de buitenmuren, maar onderscheiden zich van hen om een ​​schijn van kracht te creëren. De vensters van de onderverdieping zijn kleiner dan die van de zijwanden en zijn diep verzonken, een visuele indicatie van de dikte van de wand. De kroonlijst verenigt de torens met de portiek en de buitenste muren. De torens stijgen boven de kroonlijst van een vierkant blokplint die is duidelijk, afgezien van grote ronde vensters, die tegen het zuiden wordt gevuld door de klok, terwijl dat in het noorden ontbreekt. De torens zijn samengesteld uit twee aanvullende elementen, een centrale cylinder stijgt door lagen in een reeks van gestapelde vaten en gekoppelde Corinthische zuilen op de hoeken, met steunberen daarboven, die dienen om de trommelvorm te verenigen met het vierkante sokkel (voetstuk). Het hoofdgestel boven de kolommen breekt voren over hen beide elementen te uiten, binden ze samen in een enkele horizontale band. De dop, als een klokvormige miniatuur koepel, ondersteunt een vergulde kruisbloem, een ananas ondersteund op vier scrolling haakjes. De transepten hebben elk een halfronde entree portiek.

Muren

St Paul&#039;s Cathedral 2003 crop

St Paul's uit het zuid-oosten

Het gebouw is van twee verdiepingen van muren gebouwd, boven op een kelder, en omgeven door een balustrade boven de bovenste kroonlijst. De balustrade werd toegevoegd, tegen de wens van Wren's, in 1718. De interne inhammen zijn extern gekenmerkt door gepaarde pilasters met Corinthische kapitelen op het lagere niveau en Composiet op het bovenste niveau. Het gebouw achter is van slechts een verdieping (op de gangpaden van zowel schip en koor) de bovenste verdieping van de buitenmuur is schijnvertoning. Het dient een tweeledig doel. Ter ondersteuning van de steunberen van de kluis, en het verstrekken van een bevredigende verschijning.

Tussen de pilasters op beide niveaus zijn ramen. Die van de onderste verdiepingen hebben een halfronde kop en zijn omgeven door doorlopend lijstwerk van een Romeinse stijl, oplopend tot decoratieve sluitstenen. Onder elk raam is een bloemen slinger gemaakt door Grinling Gibbons. De bovenste ramen zijn van een ingetogen klassieke vorm, met frontons ingesteld op kolommen, maar zijn blind en bevatten nissen. Onder deze nissen, en in het souterrain, zijn kleine vensters.

Interieur Intern, St Pauls heeft een schip en koor elk van drie traveeën (ruimte tussen twee pijlers). De ingang van het west portiek is een vierkante narthex koepel (voorportaal van een kerk), aan beide zijden geflankeerd door kapellen.  De kapel van St Dunstan in het noorden en de kapel van de Orde van Sint-Michiel en St George aan de zuidkant. Het schip is 91 voet (28 m) in hoogte en is gescheiden van de zijbeuken door een arcade (rij bogen) van pieren (lange, smalle vooruitstekende stenen) met aangehechte Corinthische pilasters oplopend tot een hoofdgestel (horizontaal lijstwerk). De baaien, en dus de kluis compartimenten, zijn rechthoekig, maar Wren heeft deze ruimtes ingenieus overdekt met schotel-vormige koepels en omgeven de clerestorey ramen met lunette (halfronde oppervlakten). De gewelven van het koor zijn rijkelijk versierd met mozaïeken van Sir William Blake Richmond. De koepel en de apsis (een uitbouw die het koor van een kerk afsluit van het koor zijn al benaderd door brede bogen met verzonken gewelven die contrasteren met het gladde oppervlak van de koepels en onderstrepen de verdeling tussen de belangrijkste ruimtes. Het transept breid uit naar het noorden en zuiden van de koepel en worden de Noord-koor en de Zuid-koor genoemd (in dit geval).

Het koor houdt de stallen voor de geestelijkheid en het koor en het orgel. De houten meubels, waaronder de preekstoel en de Bishop's troon, werden ontworpen in het kantoor van Wren en gebouwd door schrijnwerkers. De gravures zijn het werk van Grinling Gibbons.

Dome of st pauls

Het interieur van de koepel

                  Het interieur van de koepel zien hoe Thornhill's schilderij blijft een illusie van de echte architectonische kenmerken.

Dome De belangrijkste interne ruimte van de kathedraal is de centrale koepel die over de volle breedte van het schip en zijbeuken uitstrekt. De koepel wordt ondersteund op pendentieven (overgang tussen de koepel en dragend metselwerk) stijgende tussen acht bogen verspreid over het schip, koor, transepten en gangpaden. De acht pieren die ze dragen zijn niet gelijkmatig verdeeld. Wren heeft een verschijning van acht gelijke overspanningen onderhouden door het invoegen van segmentale bogen dragen galerijen over de uiteinden van de gangpaden en heeft de profiellijsten van de bovenkaak uitgebreid gelijk aan de bredere bogen. Boven de sluitstenen van de bogen, bij 99 voet (30 m) boven de grond en 112 voet (34 m) breed, loopt een kroonlijst die de Wispering Gallery ondersteunt. Zo genoemd vanwege de akoestische eigenschappen: een fluistering of lage geruis tegen de muur is op elk punt hoorbaar voor een luisteraar die zijn oor tegen de muur houd, op enig ander moment in de galerij. Het is te bereiken via 259 treden vanaf de grond.

De koepel is opgegroeid op een grote trommel, omringd door pilasters en doorboord met ramen in groepjes van drie, gescheiden door acht vergulde nissen met standbeelden, en het herhalen van het patroon van de zuilengalerij aan de buitenkant. De koepel stijgt boven een vergulde kroonlijst op 173 voet (53 m) tot een hoogte van 214 voet (65 m). Haar geschilderde decoratie van Sir James Thornhill toont acht scènes uit het leven van St. Paul in illusionistische architectuur waarin de vormen van de acht nissen van de trommel blijft. Op de top van de koepel is een oculus (circelvormige opening). Door deze opening kan de gedecoreerde binnenoppervlak van de kegel die de lantaarn ondersteund worden. Deze bovenruimte wordt verlicht door de licht putten in de buitenste koepel en openingen in de bakstenen kegel. Gravures van schilderijen van de Thornhill's werden gepubliceerd in 1720.

Kunstwerken, graven en gedenktekens Het koor op zoek naar de apsis Op het tijdstip van zijn voltooiing, werd St Paul versierd met beeldhouwwerk in steen en hout, met name die van Grinling Gibbons, door de schilderingen in de koepel van Thornhill, en door uitgebreide metaalbewerking Jean Tijou's. Het is verder versterkt door Sir William Richmond's mozaïeken en het kraanwerk door Dykes Bower en Godfrey Allen. Een van de meest opmerkelijke gedenktekens is dat van de vorige decaan en dichter John Donne. Voor zijn dood, poseerde Donne voor zijn eigen gedenkteken en werd afgebeeld door de beeldhouwer Nicholas Stone gewikkeld in een doodskleed, en staande op een urne. Het beeldhouwwerk, gesneden rond 1630, is de enige die de brand van 1666 intact heeft overleefd.

Gedenkteken john donne

gedenkteken John Donne

De crypte bevat meer dan 200 gedenktekens en talloze begrafenissen. Christopher Wren was de eerste persoon die daar werd begraven, in 1723. Op de muur boven zijn graf in de crypte is geschreven, "Lector, si monumentum requiris, circumspice" ( Reader, als u zijn monument zoekt, kijk om je heen).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.