FANDOM


Bouwkundig ontwerp

bouwkundig ontwerp

Een bouwontwerp is een specifiek ontwerp toegepast in de bouw. Bij het bouwontwerp maken van een ontwerp in de bouw is er vaak sprake van een vijftal stappen die worden doorlopen: Initiatief, haalbaarheid, voorontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en Detailontwerp (bestek). Deze termen kunnen als ‘chronologische kapstok’ worden gezien. Het hanteren van deze fases betekent niet dat er een directe weg van A naar B is; immers, ontwerpen vertoont cyclisch gedrag en maar al te vaak keert men tijdens het proces op zijn of haar schreden terug. Ook de gebruikte terminologie is niet uniek. Naast initiatief wordt bijvoorbeeld ook oriëntatie gebruikt, naast haalbaarheid het begrip verkenning. In de fasen er na, die van het bouwproces zoals werkvoorbereiding, uitvoering, instandhouding enz. zullen er vaak ook ontwerpwerkzaamheden plaatsvinden. Denk alleen maar aan wijzigingen op het bestaande ontwerp of het ontwerpen van hulpconstructies. In feite herhaalt zich dan weer het hele proces.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.