FANDOM


Het Bonnefantenmuseum is een museum voor beeldende kunst in Maastricht. Het is een van de drie provinciale musea in Limburg (naast het Industrion en het Limburgs Museum).
Bonnefantenmuseum

Het Bonnefantenmuseum in Maastricht

De naam Bonnefanten is afgeleid van het voormalige Bonnefantenklooster in de binnenstad van Maastricht, waar het museum van 1951-1978 gevestigd was. De website van het museum vermeldt hierover: "In de volksmond had dit convent in de 18e eeuw de benaming Couvent des bons enfants (klooster van de goede kinderen) meegekregen, omdat de jeugd bij de kloosterzusters zo voorbeeldig werd opgeleid. Weldra stond ook het klooster in het Maastrichtse spraakgebruik bekend onder de naam Bonnefanten". Het museum opende in 1884 haar deuren als oudheidkundig museum van de Société d'archéologie dans le Duché du Limbourg, later het Limburgs Genootschap voor Oudheidkunde en Geschiedenis. In 1999 werd de collectie archeologie overgedragen aan de gemeente Maastricht. Een deel van deze collectie is thans te zien in het Centre Céramique. Eerder was de afdeling oudheidkunde overgeheveld naar het Limburgs Museum in Venlo. Vanaf 1999 is het Bonnefanten nog uitsluitend kunstmuseum.


De eerste huisvesting van het museum was in de voormalige sacristie van de Augustijnenkerk aan de Kesselskade. In de loop der jaren is het museum achtereenvolgens gehuisvest geweest in het Dinghuis, het protestants weeshuis (de huidige Toneelacademie Maastricht), het Bonnefantenklooster en het Entre Deux complex. Het huidige gebouw werd in 1995 naar een ontwerp van de Italiaanse architect Aldo Rossi
Aldo Rossi

De architect van het Bonnefantenmuseum

gerealiseerd in de wijk Céramique op de rechteroever van de Maas.

Bekende directeuren waren Pierre Cuypers, professor J.J.M. Timmers, Ístvan Szénássy en Alexander van Grevenstein. Deze laatste was vanaf 1976 aan het museum verbonden, van 1986-2011 als directeur. Onder zijn leiding groeide het museum uit tot één van de belangrijke kunstinstellingen in Nederland. Sinds 1 maart 2012 is Stijn Huijts artistiek directeur. In 2011 nam de provincie Limburg het besluit de kunstcollectie van het echtpaar Jo en Marlies Eyck over te dragen aan het Bonnefantenmuseum. De exploitatie van kasteel Wijlre, de daarbij behorende tuinen en het door Wiel Arets ontworpen Hedge House worden in 2012 overgedragen aan de nieuwe stichting Bonnefanten-Hedge House.

Met de raketvormige, 28 meter hoge toren aan de Maas is het Bonnefantenmuseum één van de belangrijkste moderne landmarks in Maastricht. Ondanks de opvallende verschijningsvorm van de toren oogt het museum klassiek. De gevels zijn afgewerkt in rode baksteen, trachite rosso en Ierse hardsteen. De toren is bekleed met zink. Het museum heeft een plattegrond gebaseerd op de hoofdletter E. De middenvleugel met de centrale trap vormt de as van het gebouw. Deze monumentale trap, met hoge wanden van baksteen, doorsnijdt het gebouw als een lichtstraat van oost naar west. De middenvleugel telt vier verdiepingen, de beide zijvleugels drie. Op de begane grond bevinden zich de publieksruimten, de museumwinkel, de kunstuitleen en het restaurant Ipanema. De andere verdiepingen zijn ingericht als klassieke tentoonstellingszalen ten behoeve van de permanente collectie en wisselende exposities. Vlakbij de ingang bevindt zich de lichttoren, een telescoopvormige binnentoren, die als het ware het complement vormt van de toren aan de Maas. In beide torens worden grotere werken uit collectie hedendaagse kunst tijdelijk tentoongesteld. Zo is in de 'rakettoren' enige malen de Walldrawing 801 Spiral van Sol LeWitt te zien geweest en heeft L'entrée de l'exposition van Marcel Broodthaers in de binnentoren gestaan. Het museum heeft een aantal jaren gebruik gemaakt van een naastgelegen fabriekshal van de Société Céramique, de zogenaamde Wiebengahal. Uiteindelijk bleek dit industriële monument minder geschikt voor het tentoonstellen van kunst en vestigde het Nederlands Architectuurinstituut er een Maastrichtse dependance. Het Bonnefantenmuseum hoopt in de toekomst ondergronds te kunnen uitbreiden om, door middel van 'zichtdepots', een groter deel van de collectie te kunnen tonen.

De museumcollectie bestaat grotendeels uit een vaste collectie oude kunst van zowel schilderkunst als beeldhouwkunst uit de periode 1200-1700, en een vrij recentelijk ontstane collectie hedendaagse kunst. Daarnaast worden er regelmatig wisselende tentoonstellingen georganiseerd.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.