FANDOM


Berend tobia

Berend Tobia

Berend Tobia Boeyinga (1886-1969) wordt beschouwd als een pupil van

Amsterdamse School-architecten Michel de Klerk en Johan Melchior van der Mey en verwierf bekendheid met achtereenvolgens zijn tuindorpen, gereformeerde kerken en na de Tweede Wereldoorlog met de restauratie van grote bouwwerken.


domineeszoon


Boeyinga, eigenlijk Boeijinga, groeide op in Zeeland als zoon van een gereformeerde predikant. In 1909 trok hij naar Amsterdam en ging in de leer bij het befaamde bureau van architect Ed. Cuypers, waar ook de bekende Amsterdamse School-architecten Johan Melchior van der Mey, Pieter Kramer en Michel de Klerk werkzaam waren. Hier werkte hij zich op van timmerman tot tekenaar. Boeyinga schijnt ook betrokken te zijn geweest bij de bouw van Het Schip, het meesterwerk van De Klerk in de Spaandammerbuurt. Onderwijl studeerde hij aan het Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht, waar hij afstudeerde onder toezicht van J.M. van der Mey.

Na zijn studie trad Boeyinga in dienst van de Gemeentelijke Woondienst te Amsterdam, waar hij tot 1926 zou blijven werken. Ondertussen was hij architect-leider van de Advies-Commissie voor Bouwontwerpen en Uitbreidingsplannen. In opdracht van ir. A. Keppler, van 1915 tot 1937 directeur van de Amsterdamse Woningdienst, tekende hij de tuindorpen Oostzaan en Nieuwendam in Amsterdam Noord. Zijn ontwerpen herinneren sterk aan de Amsterdamse School.

gereformeerde Kerken


Op den duur bevredigde het gemeentewerk niet meer en legde Boeyinga zich toe op de bouw van gereformeerde kerken. Voor zijn theorieën - die hij samenbalde in het boek Kerkbouw voor den Protestantschen Eeredienst - was de architect schatplichtig aan de befaamde gereformeerde geleerde en volksleider Abraham Kuyper. Kuyper verkondigde dat kerken rond moesten zijn, volgens het principe van centraalbouw, zodat de bezoekers zich 'verenigen rond het Woord'. Dit stond in tegenstelling tot de kruisvormige katholieke kerken. Boeyinga bouwde voor de oorlog kerken in Bergen (NH), Bergen op Zoom, Wassenaar, Haarlem en IJsselmuiden. In vrijwel al zijn vooroorlogse werken herkent men de vormentaal van de Amsterdamse School.   

Boeyinga legde zich na de Tweede Wereldoorlog toe op de restauratie van zwaar getroffen gebouwen, zoals de Sint Eusebiuskerk in Arnhem en de Cuneratoren in Rhenen. Tegelijk hervatte hij zijn specialiteit: kerkbouw.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.