FANDOM


Lood

opgerold lood

Bladlood is dun lood dat onder andere kan worden gebruikt als waterkeringen in muren en boven kozijnen en op daken en dakkapellen. Het wordt vooral gebruikt in de buitenlucht, waar het vaak wordt blootgesteld aan temperatuurwisselingen.

Eigenschappen

Doordat lood een vrij zacht materiaal is, is het in de gewenste vorm te kloppen zonder dat naden nodig zijn. Daarmee kan de sluiting waterdichter zijn dat wanneer andere materialen worden toegepast. Mits op correcte wijze toegepast overleeft bladlood het gebouw en wordt het na gebruik eenvoudig hergebruikt.

Daarnaast geeft bladlood een goede bescherming tegen gammastraling; het wordt vaak gebruikt om radioactieve straling tegen te gaan in ziekenhuizen en bij tandartsen.

Lood is giftig als het in het lichaam komt. Het wordt weliswaar niet door de huid opgenomen, maar sporen aan de handen moeten na het werken met lood goed afgewassen worden. Kleine hoeveelheden lood worden door de regen uitgespoeld en komen zo in het milieu terecht.

Recycling

De inzamelingsgraad van lood is 95%, de hoogste onder alle non-ferrometalen. De eigenschappen van bladlood blijven volledig behouden, dit in tegenstelling tot vele alternatieve materialen die vergaan door weersinvloeden of door inwerking van straling, zoals PVC. Het bladlood dat vrijkomt bij de sloop van een pand is geheel te recyclen tot een nieuw product.

Met een LCA kan de milieubelasting in getallen gemeten worden. Er wordt hierbij gekeken naar het energiegebruik, het grondstofgebruik, de hoeveelheid afval die vrijkomt en de emissies naar lucht, water en [[bodem] voor elk van de processen waarmee het product gemaakt wordt: van grondstof tot eindproduct, inclusief gebruik, afdanking en eventueel hergebruik. Het resultaat van een LCA wordt een milieuprofiel genoemd.

Toepassingen

Bladlood wordt gebruikt als:

  • Materiaal voor de afwatering voor daken, muren en ramen
  • Stralingwerend materiaal voor ziekenhuizen en tandartsen
  • Geluidsisolerend materiaal voor bijvoorbeeld discotheken

Ribbellood wordt de laatste jaren in toenemende mate gebruikt voor aansluiting met pannen. Ribbellood is vaak met de hand te verwerken. Het tijdrovende inkloppen over de dakpannen wordt hiermede vermeden en vermindert ook de kans op breuk.

Bladlood wordt doorgaans geleverd in rollen. Deze kunnen in een aantal standaardmaten en gewichten worden geleverd. Het Nederlandse systeem kent zeven standaardmaten

Patineren

Lood is uitstekend bestand tegen atmosferische invloeden. Bij blootstelling aan de buitenlucht wordt aan het loodoppervlak langzaam en geleidelijk een sterk hechtende en vrijwel onoplosbare oxidelaag gevormd met een zilvergrijze natuurlijke kleur patina.

Bij aanvang van het oxidatieproces ontwikkelt zich aan het loodoppervlak eerst een onstabiele laag loodoxide. Dat is na een enkele regenbui al goed zichtbaar in de vorm van lichtgrijze vlekken en strepen, dit is de zogenaamde instabiele fase waarin het beginpatina nog gedeeltelijk afspoelbaar is. Vrij snel ontwikkelt zich echter de permanente en goed aanhechtend beschermde oxidatielaag, het loodpatina.

Door het gebruik van patineerolie wordt de instabiele fase praktisch geheel voorkomen. Het heeft buiten de vorming van de egale, grijze loodkleur van het bladoppervlak als grote voordeel dat strepen op de oppervlakte onder het bladlood, zoals dakpannen en leien, worden voorkomen. Dit is ook om esthetische redenen ongewenst, vooral bij "in het zicht" vallend werk. Eenvoudig inwrijven met een zachte doek is voldoende en voorkomt de vorming van vlekken en strepen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.