FANDOM


Wainwrightbldg1

Wainwright building van Louis Sullivan:

Auditorium Buiding Chicago

Auditorium Building

LouisSullivan

Louis Sullivan.

Het Auditorium Building werd tussen 1886 en 1889 gebouwd door Louis Sullivan en Dankmar Adler. Het gebouw bevat een theater voor meer dan 4000 toeschouwers, een hotel en kantoren, wat voor een gebouw uit die tijd een bijzonder complex programma was. 

Complex programma 

Dit complexe programma stelde niet alleen hoge eisen aan de technische en economi­sche aspecten van het ontwerp, maar ook aan de vormgeving en artistieke uitwerking. Hoewel de werkwijze van Adler en Sullivan hier op aansluit, lijdt het gebouw volgens sommige archi­tectuurcritici onder het pittige program­ma van eisen. Zij signaleren vooral de onevenwichtig verdeelde gevels, die het kolossale volume niet optimaal tot uitdrukking weten te brengen.      

Kerk louise sullivan

Deze oude kerk van louis sullivan word momenteel gerenoveerd.

Het gebouw is een rechthoekig volume waarin een eveneens rechthoekige, 17 verdiepingen tellende toren is geplaatst die  iets uit de gevel naar voren komt. Van bui­ten zijn de onderste lagen bekleed met zogenaamde rustica, ruw afgewerkte, grote blokken natuursteen. Daarboven is de toegepaste steen lichter van kleur en gladder van textuur. Kenmerkend voor Sullivan zijn de hoge [[pilasters]] in de gevel, die verschillende verdiepin­gen beslaan en bovenaan sluiten in rondbogen; hij past dit motief in bijna al zijn hoogbouwwerken toe.   

Interieur

Sullivans gevoel voor ornament komt vooral tot uitdrukking in het interieur, met name ­­in de theaterzaal. Vier brede, elliptische bogen die de gehele ruimte overspannen, zijn gedecoreerd met pleisterwerken reliëfs en bladgoud. De zaal wordt geroemd om de fantastische akoestiek en was ten tijde van de realisatie in 1889 met zijn 73 meter het hoogste gebouw van Chicago.   

Fundering

Een ander aspect dat heeft bijgedragen aan de faam van het gebouw, is de inno­vatieve, speciaal voor de zachte blauwe kleigrond ontworpen fundering, waarbij een soort 'vlot' van gekruiste stalen balken het enorme gewicht dat op de dragende buitenmuren rust, gelijkmati­ger verdeelt. Dat het gebouw nu toch ­­enigszins is verzakt, komt doordat de architecten tijdens de bouw besloten om de geplande terracota gevelbekleding te verruilen voor het veel zwaardere natuursteen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.