FANDOM


Atomium

André Waterkeyn

In de Heizevlakte in Brussel staat een bijzondere aluminium en stalen structuur in de vorm van een ijzerkristal: het Atomium. Ingenieur André Waterkeyn ontwierp het bouwwerk voor de wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel. In 1956 begon men met de bouw.

Het Atomium

Het Atomium symboliseert een ijzerkristal dat 165 miljard keer is uitvergroot. Het bouwwerk heeft een hoogte van 102 meter en de negen bollen (atomen) hebben een doorsnede van 18 meter. De vorm
File:Atomium1.jpg
van het Atomium is een kubus die met een verticale diagonaal op één van de bollen rust. Dit 'gecentreerde kubussysteem' was te groot om op één punt te laten rusten. Daarom werden met behulp van drie steunmasten, bipoden genaamd, de drie onderste bollen geschraagd. Tevens boden de bipoden plaats aan de trappen voor de bezoekers van het Atomium.

stabiliteit en afmetingen

Naast de bipoden draagt ook een enorme betonnen fundering bij aan de stabiliteit van het bouwwerk. De 123 betonnen palen van de fundering werden ruim 17 meter de grond in geheid en vormen zo de ruggengraat van het Atomium.

Het gebinte van de constructie is opgetrokken uit staal en de bollen zijn bekleed met aluminium. De afmetingen van het Atomium moest een goede voorstelling geven van de atoomstructuur, maar tegelijk ook ruim genoeg zijn voor de bezoekers. De verbindende buizen die de aantrekkingskracht tussen de atomen voorstellen, moesten de juiste verhoudingen met de bollen hebben; de verbindingsbuizen naar de middenbol hebben een diameter van 3,3 meter, terwijl de buizen aan de rand een diameter van 2,9 meter hebben. Dit grootteverschil komt puur voort uit esthetische redenen

de negen atomen

Atomium2

1 van de 9 bollen van het atomium

Zes van de negen bollen zijn open voor bezoekers: de onderste, de drie daarboven, de middelste en de bovenste bol. De overige drie bollen zijn niet verticaal ondersteund en zijn gesloten voor het publiek. De bezoekers worden via trappen, roltrappen en een centrale lift door het Atomium geleid. In de bovenste bol bevindt zich een restaurant en een uitkijkplatform.

De bekleding is aangebracht in de vorm van aluminium tegels, gevormd als bolvormige driehoeken. Hierbij moest rekening gehouden worden met een verschil in uitzettingscoëfficiënt tussen de aluminium bekleding en het stalen gebinte.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.