FANDOM


220px-Embroidered Panel Morris and Company

Arts and Crafts

Arts and Crafts is een stroming, die zich eind negentiende en begin twintigste eeuw manifesteerde in de toegepaste kunsten en de architectuur van Groot-Brittannië. De aanhangers van deze stroming volgden William Morris ' pleidooi tegen industrialisatie en massaproductie en pleitten voor een terugkeer naar een eenvoudiger manier van leven. De Arts and Crafts zocht naar een eenvoudige maar geraffineerde stijl, die iedereen een fraaie woonomgeving moest bieden. De architectuur van de Arts and Crafts gebruikt dan ook de cottagestijl die teruggrijpt op rurale Engelse bouwstijlen uit het verleden. De interieurs zijn vormgegeven als totaalkunstwerk met veel inbouwmeubilair en bijpassend huisraad


Red House


Tijdens het ontwerp en de bouw van zijn eigen Red House  (1860) te Upton ontwikkelde Morris de denkbeelden achter de Arts and Crafts. Morris' ideeën sloten aan bij die van zijn leermeester schrijver, kunsthistoricus en filosoof John Ruskin, die de mens en het handwerk in het middelpunt van de samenleving plaatste. Evenals Ruskin zag Morris kunst als een uiting van plezier in het werk. De industrialisatie zou dit plezier wegnemen. Hij wilde af van de machine en pleitte zelfs voor een terugkeer naar de gildenmaatschappij. Het decoreren van gebouwen en voorwerpen diende niet alleen ten versiering, maar was een uiting van de zorg die iedereen moest tonen voor de schoonheid van de eigen omgeving. Samen met Philip Webb, creëerde Morris een huis in middeleeuwse stijl, gebouwd met lokale materialen. Het was geïnspireerd door de in hout uitgevoerde neogotiek, maar bevatte geen letterlijke overeenkomsten met de gotische of klassieke architectuur. Het huis toonde een hernieuwde interesse in de inheemse bouwmethoden van het Engelse platteland. In contrast met de sobere middeleeuwse stijl zijn in het Red House veel ingebouwd meubilair, wandschilderingen en glas-in-loodramen verwerkt.  


Gilden

Na de bouw van zijn huis, richtte Morris het bedrijf Morris & Company op, een werkplaats voor ambachtslieden, gebaseerd op het middeleeuwse gilde. Met dit bedrijf, waar alles met de hand werd gemaakt, wilde Morris zijn ideeën verder verspreiden. Zijn socialistische idealen kon hij hier minder goed kwijt. Hoewel hij wilde bewijzen dat een praktische een fraaie woonomgeving voor iedereen haalbaar was, konden alleen welgestelden zich de producten veroorloven. Vanaf 1880 verspreidde de Arts and Crafts zich door de oprichting van vele gilden naar Morris' voorbeeld, zoals de Art Workers' Guild en de Guild of Handicraft. Deze gilden richtten zich meer op het maken van gebruiksvoorwerpen en decoraties dan op architectuur.   

Architecten

Als een van de ontwerpers van het Red House was Philip Webb een van de belangrijkste Arts and Crafts architecten. Zijn ontwerpen kenmerken zich door een sobere vorm en een doordachte decoratie, gecombineerd met een bijna mystieke benadering van de architectuur. Meer nog dan Morris vermeed hij het overdadig gebruik van ornamenten.  

Het Red House beïnvloedde twee prominente architecten uit die tijd: William Nesfield en Norman Shaw. Hun belangstelling voor alledaagse bouwsels uitte zich niet in soberheid, maar in een pittoreske interpretatie van de Arts and Crafts.

Ook in het werk van Charles Voysey stond respect voor traditie voorop stond. Zijn huis Broadleys aan Lake Windermere (1898) koppelt dit aan een gedurfde indeling van bouwmassa's en vensters. De eveneens aan Arts en Crafts gerelateerde stijl waarin Arthur Mackmurdo het huis 8 Private Road in Enfield (1887) bouwde, is excentrieker en wijst vooruit naar de Art Nouveau.


Aan het begin van de twintigste eeuw kon de Arts and Crafts ook in de Verenigde Staten postvatten. De broers Charles en Henry Greene, die bouwden in een bungalowstijl waarbij een verfijnde materiaalkeuze  (kinderkopjes, inheemse planten, hout) centraal stond, waren hier de belangrijkste volgelingen. In de lage landen is de Arts en Crafts beweging vooral te herkennen in het werk van de Belg Henry van de Velde, zoals zijn eigen villa, Huis Bloemenwerf (1895). 

De Tuinstadbeweging


Meer dan in de kunst of bouwkunst kwamen de socialistische idealen van de Arts and Crafts beweging tot uiting tijdens de bouw van de eerste tuinsteden, een samenlevingsvorm die geacht werd de mens te verbeteren. Beïnvloed door de sociaal-culturele principes van Ruskin ontwierp Nesfield Bedford Park, een tuindorp voor de hogere middenklasse. Vervolgens versterkte Charles Robert Ashbee, oprichter van de Guild of Handicrafts, de band tussen de Arts and Crafts en de tuinstadbeweging. Hierop zouden vele tuindorpen met paternalistische idealen volgen.

Latere Jaren


De laatste 25 jaar van de beweging was William Lethaby de meest prominente figuur. Net als Webb, had hij een voorliefde voor symboliek, die terug te vinden is in zijn herenhuis Avon Tyrell in New Forest (1895). Hij was echter vooral actief als docent en schrijver. De Eerste Wereldoorlog betekende het einde van de Arts and Crafts. De economie was ongunstig voor de bouw van landhuizen en ook het idealisme zou deze oorlog niet te boven komen. 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.