FANDOM


450px-AmsterdamseSchool PLTak70

Het laddervenster is een venstertype dat voornamelijk voorkomt in gebouwen die tot de stijl van de Amsterdamse School behoren.Het venstertype heeft een onderverdeling van roeden die doet denken aan de sporten van een ladder.

De Amsterdamse School is een stijl in de bouwkunst, te plaatsen in de periode van de Moderne Bouwkunst, waartoe ook onder meer De Stijl, het Nieuwe Bouwen, de Chicago School en het Expressionisme gerekend worden, welke als reactie op de zogenaamde neostijlen te zien zijn.

De Amsterdamse School gaat uit van expressieve en fantastische vormen, verwant aan het Expressionisme. Ze is in zekere zin ook een reactie op het rationele werk van H.P. Berlage en dan in het bijzonder op de Beurs van Berlage, die dus uitdrukkelijk niet tot de Amsterdamse School behoort maar gezien kan worden als het begin van het Nederlandse Traditionalisme. In 1916 bekritiseerde Michel de Klerk de stijl van Berlage en beschreef hoe de nieuwe stijl van de Amsterdamse School eruit zou moeten zien.

Voornaamste architecten

De belangrijkste architecten van de Amsterdamse School waren Michel de Klerk, Jan van der Mey en Piet Kramer, die allen gewerkt hebben op het bureau van Eduard Cuypers in Amsterdam. Rond 1910 begonnen zij voor zichzelf en ontwikkelden samen een nieuwe bouwstijl. In 1923 overleed De Klerk. De Amsterdamse School verloor hiermee haar belangrijkste boegbeeld, al zou de bouwstijl nog meer dan een decennium blijven voortbestaan.

Zo werd in 1925 op de Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes wereldtentoonstelling in Parijs het Nederlands Paviljoen in Amsterdamse school architectuur uitgevoerd naar een ontwerp van Jan Fredrik Staal. Ook de inrichting van dit paviljoen was geheel in de stijl van de nieuwe kunst waaronder ook de Amsterdamse school nog werd gerekend. Ook de architect Jan Gratama heeft gebouwen in de Amsterdamse School stijl gebouwd en was de eerste bouwkundige die deze term gebruikt heeft.

Kenmerken

Kenmerkend voor de Amsterdamse School is het gebruik van veel baksteen en het toepassen van versieringen in de gevels, in baksteen of gebeeldhouwd
Amsterdam Scheepvaarthuis 002

Het Scheepvaarthuis aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam werd gebouwd als gemeenschappelijk kantoorgebouw van zes Amsterdamse rederijen. Het gebouw, dat op de westpunt van het Waalseiland staat, wordt algemeen gezien als het eerste gebouw dat geheel in de stijl van de Amsterdamse School is opgetrokken.

natuursteen. De vaak plastische gevels zijn meestal gevuld met laddervensters en worden bekroond met steile daken en soms met torentjes versierd. Het plastische karakter en de soms zelfs symbolisch aangebrachte draagconstructie veroorzaakten soms problemen bij het aanbrengen van de werkelijke draagconstructie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.